Alfhild Agrell

Alfhild Agrell (1849-1923) tillhör de profiler som på 1880-talet markerade de kvinnliga författarnas genombrott i Sverige.

Under det gångna seklet hamnade hon emellertid allt mer i skuggan av Ibsen och Strindberg – trots att hennes produktion är omfattande och består av norrländska folklivs- och reseskildringar, humoristiska kåserier, den oförtjänt bortglömda romanen Guds drömmare, och flertalet betydelsefulla dramer, som Dömd (1884), Ensam (1886) och – debutverket Räddad (1882), som utgjorde ett av sin tids mest uppmärksammade och typiska tendensdramer.

Alfhild Martin föddes och växte upp i Härnösand, varefter hon vid nitton års ålder 1868 blev bortgift med den tio år äldre grosshandlaren Pehr Albert Agrell och slog sig ner i Sundsvall. Emellertid dröjde hennes författargenombrott tills paret tiotalet år senare flyttade till Stockholm: efter att ha tagit steget ut i offentlighetens rampljus under pseudonymen Thyra (en av flera pseudonymer hon tillgrep i sitt författarskap), lyckades Agrell under sitt riktiga namn på bara några år etablera sig som en av sin tids mest uppskattade och omdebatterade dramatiker, ofta uppförd, citerad och översatt inte bara till de nordiska språken utan även tyska och engelska.

Hon var även ett välkänt namn i 1880-talets ”sedlighetsdebatt”, om bland annat sexualitet, sociala frågor och kvinnors rättigheter. I sina samhällskritiska dramer problematiserade Agrell jämställdheten mellan könen och visade ett starkt engagemang för i synnerhet den ensamma och den ogifta kvinnan (Dömd, Ensam) men också kring kvinnans möjligheter till självförverkligande i äktenskapet (Räddad). Dessa spår kan man även återfinna i hennes enda roman, Guds drömmare.

Det finns de som menar att Agrells aktersegling i historieskrivningen är avhängigt det för tiden djärva sättet att avslöja ett patriarkaliskt samhälles maktspel och förtryckarmekanismer.

Länkar

» Dramawebben
» Länsbiblioteket Västernorrland 1
» Länsbiblioteket Västernorrland 2
» Nationella dramaturgiatet
» Projekt Runeberg

Lästips

Yvonne Leffler (red.), Bakom maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare
Ingeborg Nordin Hennel, Dömd och glömd: en studie i Alfhild Agrells liv och dikt
Margareta Wirmark, Noras systrar: nordisk dramatik och teater 1879-99

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!