E-post

info@atriumforlag.se

Postadress

Håkmark 97
905 91 UMEÅ

Atrium Förlag

Atrium Förlag är ett ungt förlag med tre huvudinriktningar: filmlitteratur, dramatik samt barn- och ungdomslitteratur.

Vår ambition är att bredda den svenska bokutgivningen, med såväl klassiker som ny spännande litteratur inom i huvudsak de tre ovanstående områdena. Vi ger ut både svensk och översatt litteratur, försöker hålla en jämn balans mellan manliga och kvinnliga författare samt i våra översättningar blicka ut mot fler språkområden än det angloamerikanska.

För att fördjupa läsupplevelsen och sätta in litteraturen i ett sammanhang strävar vi efter att våra böcker ska innehålla ett för- eller efterord om författaren och verket, skrivna av experter på området.

Till våra barnböcker finns lärarhandledningar att tillgå för lärare, bibliotekarier och andra som arbetar med barn och litteratur. För våra böcker för unga vuxna finns läsguider för boksamtal i bokcirklar.

Verksamheten startade 2006, med fokus på barnlitteratur och dramatik. 2008 utökades utgivningen med filmlitteratur, och 2010 inledde vi även en satsning på ungdomsböcker.

Vi har mycket små resurser för att läsa och kommentera insända manus, och kan därför inte garantera svar.

Ursäkta röran! Vi bygger om!