Titel: Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888-1922
Författare: Alfhild Agrell
Redaktion: Lena Fries Gedin och Karin Lidén
Antal sidor: 283
Höjd: 20 cm
Bindning: Danskt band
ISBN: 978-91-89456-08-2
Utgivning: 2023-03
Genre: Brevsamling

Författare

Nyss fått ditt bref. Och svarar så här! Brev till Ellen Key 1888-1922

av Alfhild Agrell

Författarna Alfhild Agrell och Ellen Key föddes samma år, och kom under andra hälften av sina liv att brevväxla flitigt. Till skillnad från Key sparade Agrell inte svaren hon fick på sina brev. Det är alltså en enkelriktad korrespondens vi här får ta del av, men en som säger oss desto mera om avsändaren. I sina brev diskuterar Agrell samtidens aktuella frågor, men också allt som rör henne och vännen Key personligen. Genom detta samtal över decennier kommer vi här för första gången Agrells kvinno- och författarliv nära.

Breven är sammanställda och kommenterade av Lena Fries-Gedin och Karin Lidén, och presenteras med inledning och efterord av Claudia Lindén.

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!