Foto: Elias Österberg
Foto: Elias Österberg

Ingeborg Nordin Hennel

Ingeborg Nordin Hennel (1934-2017) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och en av landets tongivande forskare inom kvinnolitteraturforskning, särskilt den period som rymmer det så kallade moderna genombrottet, men hon ägnade sig även åt exempelvis kvinnliga scenartister tolkade ur ett genusperspektiv.

Bland de många böcker Nordin Hennel skrev eller medverkade i kan nämnas språk- och stilundersökningen ”Ämnar kanske fröken publicera något?”: kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik (1984), portalverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Band 2 (1993), som hon även var bandredaktör för, den teaterhistoriska studien Mod och försakelse: livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813-1863 (1997), Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor: skådespelare och regissörer i möte med Ibsens kvinnoroller (2011) om svenska stjärnskådespelare och uppmärksammade internationella gästspel på Dramaten, samt Selma Lagerlöfs teatersonetter (2014) som handlar om den unga Lagerlöfs möten med teaterkonsten. Nordin Hennel har vidare redigerat och kommenterat Mamsell Forsells dagbok (1988), en guvernants dagbok från mitten av 1800-talet, och skrivit bidrag i Ny svensk teaterhistoria. Band 1 och 2 (2007), där hon likaså utgjorde redaktör för det senare bandet. Nordin Hennel skrev genom åren mycket även i andra sammanhang, exempelvis Tidskrift för litteraturvetenskap, Samlaren, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Norrländsk tidskrift och Thule. Med sin sista bok Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare krönte hon ett imponerande litteraturhistoriskt författarskap och gav ett centralt bidrag för spridningen och förståelsen av Alfhild Agrells liv och verk.

Ingeborg Nordin Hennel föddes och växte upp i ett lärarhem i Tvååker, Varbergs kommun. Hennes intresse för litteratur väcktes mycket tidigt, i det stora bibliotek som fanns i hemmet. Redan som barn fick hon lära sig att litteratur var något viktigt i livet. Efter studentexamen i Varberg 1952 läste Nordin Hennel först engelska, nordiska språk och tyska i Lund men fastnade senare för litteraturvetenskap. Hon gifte sig, fick barn och flyttade till Härnösand, där hon bodde några år. Den staden kom att bli en gemensam nämnare för de två författarskap hon särskilt kom att ägna sig åt att åter lyfta fram i rampljuset. Först tog hon sig an författaren och Norrlandsförkämpen Olof Högberg, då hon 1976 vid Umeå universitet disputerade på en uppmärksammad avhandling om Högberg och dennes norrlandsepos Den stora vreden. Hon kom därefter att publicera många olika texter om Högbergs verk.

Fem år efter disputationen gav hon ut boken Dömd och glömd: en studie i Alfhild Agrells liv och dikt, skriven inom ramen för landets första kvinnolitteraturprojekt i Uppsala. Inte nog med att det var ett pionjärarbete inom kvinnolitteraturforskningen – det blev en återupptäckt av Agrells verk, nästan precis hundra år efter författarens storhetstid på 1880-talet. Därefter tjänstgjorde Nordin Hennel som universitetslektor i Umeå för att senare knytas till Uppsala universitet, där hon 1997 utsågs till professor. Under åren däremellan skrev hon mycket om Agrell i olika sammanhang och fortsatte med det även under emeritaåren på 2000-talet, då hon bland annat bidrog med initierade kommentarer till nyutgåvorna av Räddad 2007 och Ensam 2016 samt Dramatiska arbeten 2012. 1977 tilldelades Nordin Hennel av Norrlandsförbundet Olof Högberg-plaketten och 2008 av Svenska Akademien det prestigefyllda Schückska priset för sitt litteraturhistoriska författarskap. Sitt sista pris mottog Nordin Hennel år 2014, då hon av Samfundet De Nio för Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare tilldelades Lotten von Kræmers pris.

Länkar

» Recension av ”Mod och försakelse” i Samlaren 1998 (pdf)
» Recension av ”Alfhild Agrell: rebell, humorist, berättare” i Samlaren 2014 (pdf)

Lästips

Drömmen om Norrland och världen: en bok kring Olof Högbergs författarskap
Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor: skådespelare och regissörer i möte med Ibsens kvinnoroller
Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår
Ingeborg Nordin Hennel, Den stora vreden: studier i Olof Högbergs prosaepos
Ingeborg Nordin Hennel, Dömd och glömd: en studie i Alfhild Agrells liv och dikt
Ingeborg Nordin Hennel, ”Ämnar kanske fröken publicera något?”: kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 2
Ingeborg Nordin Hennel, Mod och försakelse: livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813-1863
Ny svensk teaterhistoria. 2, 1800-talets teater

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!