Titel: Alfhild Agrell – rebell, humorist, berättare
Författare: Ingeborg Nordin Hennel
Antal sidor: 376
Höjd: 23 cm
Bindning: Inbunden
ISBN: 978-91-86095-43-7
Utgivning: 2014-03
Genre: Biografi

Författare

Alfhild Agrell – rebell, humorist, berättare

av Ingeborg Nordin Hennel

På 1880-talet hyllades Alfhild Agrell (1849-1923) som en av Sveriges främsta författare. Hennes sätt att ifrågasätta kvinnors villkor och samhällets dubbelmoral grep tag i många, däribland den unga Selma Lagerlöf, men med tiden blev Agrell alltmer motarbetad av sina manliga kolleger och fann sig tystad som dramatiker. Som motdrag valde hon nya genrer och iklädde sig pseudonymer som applåderades i pressen, tills det stod klart att Agrell var den som hållit i pennan.

Denna biografi ger den första helhetsbilden av Alfhild Agrell – en framstående dramatiker tillika en av våra första kvinnliga humorister och en färgstark folklivsberättare. I och med att Agrells privata arkiv är förkommet har hon lämnat en gåta till eftervärlden: Vem var denna kvinna som med alla sina förvandlingsnummer roade Sverige och gäckade kritikerna?

Med utgångspunkt i privatbrev, sparade av vänner och kolleger, beger sig Ingeborg Nordin Hennel på spaning efter Agrell, från uppväxtåren i Härnösand till hennes uppgång och fall på Stockholms litteraturscen. I ord och bild får vi möta en svensk brytningstid och komma allt närmare både författaren och människan Alfhild Agrell.

Ingeborg Nordin Hennel (f. 1934) är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och en av pionjärerna inom svensk kvinnolitteraturforskning. Hennes tidigare böcker behandlar bland annat teaterkonst och kvinnliga scenartister tolkade ur ett genusperspektiv. I denna populärvetenskapliga biografi återvänder hon till och fördjupar förståelsen av det fängslande författaröde som hon tidigare introducerat i Dömd och glömd: En studie i Alfhild Agrells liv och dikt (1981).

Av samma författare

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!