Foto: Svensk Läraretidning
Foto: Svensk Läraretidning

Nils Krok

Nils Krok (1865-1928) har gått till historien som folkbildare och som socialt engagerad författare till Ingeborg Holm, en omdebatterad pjäs men framförallt en legendarisk film i regi av Victor Sjöström som satte filmlandet Sverige på världskartan.

Från och med 1890 publicerade Krok ett flertal böcker i svensk språklära men debuten som dramatiker dröjde till 1906, då Krok skrev Saul (utgiven under pseudonymen Nils Gustaf) och Ingeborg Holm, båda uruppförda samma år.

Mellan 1907 och 1919 följde flertalet prisbelönta dramer och sagospel, romanen Med plog och bibel (1915) samt filmmanus till bland andra Sjöströms Sonad skuld (1915) som i likhet med Ingeborg Holm förmodas ha verklighetsanknytning från Kroks fattigvårdsarbete.

Nils Krok föddes och avlade folkskollärarexamen i Lund men var sedan dess verksam i Helsingborg, där han från 1886 hade tjänst som ordinarie lärare vid folkskolan. År 1891 gifte han sig och fick småningom två barn.

Redan i unga år gjorde han sig känd som språkpedagog genom att skriva läro- och övningsböcker i det svenska språket men Krok visade även finanskunskaper när han 1894 grundade och sedan fram till sin död var lärare och rektor för en handelsskola i den skånska staden.

Vid sidan av arbetet som lärare verkade den initiativrike högermannen Krok som ordförande i flera av stadens föreningar, aktiebolag, nykterhetsnämnden samt sedan 1892 fattigvårdsstyrelsen. Emellertid betraktades han som vänsterradikal i sociala frågor, vilket gjorde att han fick utstå mycket kritik från sina partivänner.

Kort efter sin debut som pjäsförfattare med Saul, inspirerades han av ett verkligt fall i sin fattigvårdspraktik att skriva dramat Ingeborg Holm vars filmatisering 1913 väckte uppseende både som den första realistiska långfilmen och som debattinlägg om den svenska fattigvården.

Kroks fortsatta författarskap har fallit i historiens glömska, kanske för att det bara upptog drygt ett årtionde – ändå var han på sin tid en hyllad och prisbelönt dramatiker som tematiskt spände en varierad båge från Bibelns berättelser och svensk stormaktstid till samtida karaktärer i stadsfullmäktige och sagans Snövit.

Länkar

» ”Angelägen pjäs med stor aktualitet” av Carina Waern
» Svensk Filmdatabas

Lästips

Bengt Forslund, Victor Sjöström – hans liv och verk
Om film: Svenska filmsamfundets årsbok 1936

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!