Titel: Ingeborg Holm
Författare: Nils Krok
Antal sidor: 156
Höjd: 19 cm
Bindning: Häftad
ISBN: 978-91-976201-6-1
Utgivning: 2008-01
Genre: Dramatik, filmmanus

Författare

Ingeborg Holm

av Nils Krok

Livsvillkoren ändras för Ingeborg Holm när hennes make efter en tids sjukdom dör i lungsot. Hon förmår inte själv sköta både affärsverksamhet och barn, och tvingas söka hjälp hos fattigvården.

Nils Kroks (1865-1928) verklighetsbaserade drama Ingeborg Holm blev i regi av Victor Sjöström en legendarisk stumfilm, hyllad som den första realistiska långfilmen. Genom att uppröra samhällsdebatten bidrog verket till en ändring av den dåvarande fattigvårdslagstiftningen.

Professor Erik Hedling skriver i förordet till boken:
”Det är emellertid inte främst som socialpolitiskt dokument Ingeborg Holm fortfarande griper sina åskådare. /—/ Det var en film som förde skådespelarkonsten framåt mot det som vi idag uppfattar som realism. Den var också ett iscensättningstekniskt experiment genom spelet i djupled, ett sätt att använda filmdukens rum som senare skulle bli ett dominerande estetiskt grepp. Särskilt upptaktens subtila hänvisningar till den annalkande tragedin övertygar fortfarande. I alla filmhistoriska översiktsverk beskrivs Ingeborg Holm som ett av Victor Sjöströms och den svenska filmens första mästerverk. /—/ Att Nils Kroks drama nu ges ut för första gången sedan början av förra seklet och att även manuskriptet till filmen Ingeborg Holm kommer i tryck är självklart en kulturgärning.”

Dramat uruppfördes i Helsingborg den 5 november 1906 och dess filmatisering från 1913 blev sannolikt den första film i världen som bevisligen åstadkom samhällsförändringar. Victor Sjöström själv kallade den för ”konstnärlighetens och allvarets genombrott i svensk film” och såg den som ”ett första bevis att filmerna blir bättre när de bygger på riktiga författares manus”.

Även Ingmar Bergman hyllade Ingeborg Holm som det tidigaste mästerverket i filmhistorien. Men inte bara filmen utan också dramat Ingeborg Holm har bibehållit sin aktualitet och på senare år framförts av flera teatergrupper runtom i landet.

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!