Anna Wahlenberg

Anna Wahlenberg (1858-1933) var en av företrädarna för den svenska barnlitteraturens första guldålder kring sekelskiftet och det är huvudsakligen som sådan hon gått till historien.

Efter 1882 års debut med novellsamlingen Teckningar i sanden, som publicerades under den talande pseudonymen Rien (”Ingenting”), gjorde sig Wahlenberg känd som tidningsdebattör och blev med sju pjäser, lika många som Strindberg, en av de flitigast uppförda dramatikerna under Dramatens ”associationstid” (1888-1907).

Debuten som konstsagoförfattare skedde 1895, med sagosamlingen Bengts sagor om kungar och tomtar och troll och prinsessor, parallellt med att genren fick ett stort uppsving i Sverige. Några år senare var hon djärv nog att som första svensk översätta och bearbeta Tusen och en natt för Barnbiblioteket Saga.

Anna Wahlenberg föddes i Stockholm och bodde under de första nio åren av sitt liv på en gammal gård på Kungsholmen, där fadern hade en stearinljusfabrik. Som många flickor på sin tid, fick hon en allmän utbildning och träning i hur man skötte ett hushåll – något som hon senare i livet kritiserade genom att i sitt författarskap ständigt aktualisera frågor om kvinnans bristande utbildnings- och försörjningsmöjligheter samt det ekonomiska beroende av mannen som, enligt Wahlenberg, förvandlade kvinnor till Små själar, som titeln på en av hennes tidiga naturalistiska romaner lyder.

År 1888 gifte hon sig med tidningsmannen Fritz Kjerrman och fick med denne två söner, som hon kom att tillägna flera av sina närmare tvåhundra sagor. Det politiska engagemanget från vuxenvärlden finns med också i Wahlenbergs sagor där den traditionella sagomiljön med förtrollning och magi karakteristiskt växelspelar med vardagens problem och händelser.

Wahlenbergs talang för att hitta, iaktta och lyfta fram tillvarons mest svårgripbara nyanser var något som, i kombination med fina psykologiska skildringar, stor fantasi och inte minst varm humor, gjorde henne till en av samtidens mest efterfrågade sagoförfattare.

Länkar

» Dramawebben
» Nationella dramaturgiatet

Lästips

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen (red.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 2, Fadershuset: 1800-talet
Ann-Lis Jeppsson, Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånebiblioteken
Eva Nordlinder, Sekelskiftets svenska konstsaga och Helena Nyblom
Eva von Zweigbergk, Sagor man inte glömmer

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!