Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet
Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet

Astrid Söderbergh Widding

Astrid Söderbergh Widding (f. 1963) är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet sedan 2000 och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien. Hon är en av landets tongivande forskare gällande filmens estetik och teori.

I sin doktorsavhandling, Gränsbilder – det dolda rummet hos Tarkovskij (1992), studerade Söderbergh Widding det teoretiska begreppet ”off screen space” – rummet utanför bild – med Tarkovskijs tre sista filmer som nyckelexempel. Hon bidrog också tidigt till att introducera Gilles Deleuzes filmfilosofi i en svensk kontext. Avhandlingen följdes av ett forskningsmässigt sidospår: en svensk historisk studie av Hasselblads filmproduktion: Stumfilm i brytningstid, Stil och berättande i Georg af Klerckers filmer (1998). Det historiska temat följdes senare upp med två antologier, Moving Images: From Edison to the Webcam (2000), utgiven tillsammans med John Fullerton, och Not So Silent: Women in Cinema Before Sound (2010), utgiven tillsammans med Sofia Bull. Redan tidigare hade det filmteoretiska spåret fullföljts genom två egenredigerade ytterligare antologier: Sätt att se, Texter om estetik och film (1994) och Flyktigheten fångad, Att skriva filmens historia (1996). I serien Bonnier Alba essä publicerade Söderbergh Widding dessutom boken Blick och blindhet (1997), liksom ett bidrag till essäboken Montage (2002). Hon redigerade Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout (2006), och har på samma tema utgivit A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art (2010), tillsammans med Lars Gustaf Andersson och John Sundholm.

Söderbergh Widding har även medverkat som teoretiker i ”Blicken på Kopparmärra”, ett konstnärligt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet kring filmen i den digitala eran, som utmynnade i ett antal artiklar, och även inspirerade till essäboken Föreställningar om filmbilden (2017).

Astrid Söderbergh Widding är uppvuxen i Stockholm, men har också rötter i Köpenhamn. Hon lärde sig läsa tidigt och var länge mer hemma i litteraturen än i filmen. Tonårens möte med Andrej Tarkovskijs Spegeln på den anrika biografen Röda kvarn i Stockholm kom att förändra fokus, och inspirerade till studier i filmvetenskap, estetik och religionshistoria vid universiteten i Stockholm och Uppsala, och så småningom en doktorsexamen i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Under några år i Paris fördjupade hon sin filmvetenskapliga och teologiska kunskap vid Centre Sèvres, Université Paris VII och Paris VIII och genom systematiska filmstudier på biograf och cinematek.

Från 1992-2012 ingick Söderbergh Widding i tidskriften Signums redaktionskommitté, där hon framför allt publicerat artiklar om film och teologi. Hon har även medverkat i flera antologier kring dessa ämnen, bland annat i Film och religion (2005) och i Film och andra rörliga bilder – en introduktion (2008), samt under många år varit verksam som film- och mediekritiker i dags- och fackpress, bland annat i Svenska Dagbladet 1996-2012. Vidare var hon åren 2006-2011 ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman, och har även publicerat sig kring hans filmkonst, bland annat i antologin Ingmar Bergman Revisited (2008). I Föreställningar om filmbilden blev hon bland de första att studera de bakomfilmer som Bergman gjorde från tidigt 1950-tal och framåt.

Sedan 2013 är Söderbergh Widding rektor för Stockholms universitet. 2015 blev hon riddare av Hederslegionen, för sin forskargärning som bidragit till att introducera fransk film och filmteori i Sverige, och för att som rektor aktivt ha främjat fransk-svenska forskarutbyten.

Länkar

» Tidningen Alfa – Intervju med Astrid Söderbergh Widding

Lästips

A History of Swedish Experimental Film Culture – From Early Animation to Video Art
Flyktigheten fångad, Att skriva filmens historia
Konst som rörlig bild – från Diagonalsymfonin till Whiteout
Moving Images: From Edison to the Webcam
Not So Silent: Women in Cinema Before Sound
Sätt att se, Texter om estetik och film
Astrid Söderbergh Widding, Blick och blindhet
Astrid Söderbergh Widding, Gränsbilder – det dolda rummet hos Tarkovskij
Astrid Söderbergh Widding, Stumfilm i brytningstid, Stil och berättande i Georg af Klerckers filmer

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!