Foto: Martin Droeshout, First Folio
Foto: Martin Droeshout, First Folio

William Shakespeare

William Shakespeare (1564-1616) anses vara världslitteraturens främste dramatiker – även om en del menar att det inte går att bevisa att han verkligen var upphovsman till alla de pjäser som bär hans namn. Bland de 38 dramer som ändå vanligen attribueras till honom och som traditionellt delas in i tre kategorier – tragedier, komedier och krönikespel – finns teaterhistoriens mest kända verk: Hamlet, Romeo och JuliaKung Lear och Macbeth, för att bara nämna några.

Shakespeares dramer är främst skrivna på blankvers, och besitter ett mästerligt bildrikt språk, intrikata intriger som enligt tidens sed ofta lånats från andra dramer och krönikor samt inte minst dynamiska karaktärer, som ständigt firar nya triumfer på världens teaterscener. Dessutom har nästan alla Shakespeares dramer filmatiserats – till den grad att han emellanåt framhållits som en av Hollywoods pålitligaste manusförfattare.

Han skrev även episka dikter och sonetter – av de sistnämnda är totalt 154 stycken bevarade och hör till de främsta inom engelsk lyrik.

William Shakespeare föddes i Stratford-upon-Avon i Warwickshire. Merparten av hans levnadsberättelse består av osäkra uppgifter som under seklernas lopp beblandats med rykten, spekulationer och legender, som i sin tur frammanat en egen tradition.

Ändå har arkivstudier etablerat en del säkra fakta om hans liv. Som att hans mor, Mary Arden, var av katolsk godsägarsläkt och fadern John Shakespeare, som kom från en arrenderande bondefamilj, var köpman, ägde fastigheter och hade olika ämbeten i staden.

Det finns inga säkra uppgifter om vad Shakespeare hade för sig innan han fyllde arton men av familjens sociala ställning att döma antas Shakespeare ha blivit utbildad vid Stratfords latinskola. Enligt traditionen avbröts dock studierna vid elva års ålder, varpå han under något år försörjde sig som lärare. 18 år gammal gifte sig Shakespeare med den åtta år äldre Anne Hathaway, en bonddotter från trakten, som han med tiden fick tre barn med (det första av dem föddes bara ett halvår efter deras bröllop).

Sedan saknas åter uppgifter om vad som hände i Shakespeares liv fram till 1592 när han dyker upp i London. Det antas dock att han redan på 1580-talet sökte sig till Londons teatervärld, som hade stor betydelse i senrenässansens England. Först verkade han som skådespelare men började snart även skriva egna stycken. På kort tid etablerade han sig som landets store dramatiker, inte minst genom de krönikespel han skrev med ämnen ur Englands historia, exempelvis Henrik VI och Rickard III.

1594 slog Shakespeare följe med Lord Chamberlain’s Men (sedermera The King’s Men), ett skådespelarsällskap där han kom att stanna resten av sitt verksamma liv – både som skådespelare och författare. Emellertid övergav han aldrig Stratford, och efter att ha färdigställt Stormen 1611 kom han att tillbringa de sista åren av sitt liv i sin födelsestad.

Enligt legenden dog han på sin 52-årsdag den 23 april 1616 och gravsattes i samma kyrka, Church of the Holy Trinity, där han blev döpt. På gravstenen finns en sista berömd strof ingraverad, troligen skriven av Shakespeare själv:

Good friend for Jesus sake forbeare,
To dig the dust enclosed here.
Blessed be the man that spares these stones,
And cursed be he that moves my bones.

År 1623, sju år efter Shakespeares död, såg några av hans King’s Men-kollegor till att postumt publicera hans samlade dramer, i en samling som brukar kallas Första folion.

Länkar

» Absolute Shakespeare
» Internet Movie Database
» Kirjasto
» Open Source Shakespeare
» Shakespeare Online
» Shakespearesällskapet

Lästips

Jonathan Bare, Soul of the Age: The Life, Mind and World of William Shakespeare
Catherine Belsey, Shakespeare in Theory and Practice
Catherine Belsey, Why Shakespeare?
Bill Bryson, På spaning efter William Shakespeare
Lisa Hopkins, Beginning Shakespeare
Kent Hägglund, William Shakespeare: En man för alla tider
Daniel Rosenthal, 100 Shakespeare Films

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!