Foto: Anna Kassel
Foto: Anna Kassel

Tonino Guerra

Tonino Guerra (1920-2012) var i över femtio år en av Europas mest uppburna filmmanusförfattare och samarbetade med de flesta betydande italienska filmskapare som Fellini, Antonioni, De Sica och bröderna Taviani, och därtill med internationella som Tarkovskij och Angelopoulos. Han har därmed satt sin prägel på många av filmhistoriens nyckelverk, såsom Äventyret (1960), Blow-up – förstoringen (1966), Fellini Amarcord (1973), Nostalghia (1983) och Evigheten och en dag (1998). Därutöver ses han i hemlandet Italien som en av efterkrigstidens mest inflytelserika poeter.

Just poesin är alltid närvarande i Guerras berättande, utöver dikterna även i prosan och de totalt 128 filmmanuskripten som ofta är lyriska och fyllda med poetiska, gåtfulla element samtidigt som de anknyter till muntligt berättande. Samtidigt är också prosan och det filmiska berättandet närvarande i Guerras poesi. Sammanlagt har han gett ut 46 böcker, varav 19 diktsamlingar, resten romaner samt samlingar med olika former av kortprosa.

Antonio Guerra föddes i den lilla byn Santarcangelo di Romagna i närheten av Rimini, där majoriteten av befolkningen var analfabeter – däribland Guerras mor. Istället talades där romagnolo, en lokal och i stort sett enbart talad dialekt som idag är på väg att dö ut. Det var också som ”dialekt-poet” Guerra först blev upptäckt, bland annat av Pier Paolo Pasolini som intresserade sig för de folkliga dialekterna.

Redan som barn skrev Guerra dikter och små berättelser och språket blev även hans räddning under andra världskriget, då han i egenskap av antifascist internerades av tyskarna. Hans medfångar i koncentrationslägret i tyska Troisdorf, där han kom att hamna, bad honom berätta historier på det språk som ingen av fångvaktarna kunde förstå, så det gjorde han och reciterade även dikter muntligt.

Som genom ett mirakel undkom Guerra döden och tack vare att en medfånge lyckats skriva ner dikterna kunde en del av dem 1946 utkomma i debutsamlingen som på romagnolo heter I scarabòcc (Kråkfötter eller Klotter). Efter krigsslutet tog Guerra även examen i pedagogik från universitetet i Urbino – ett universitet som sedermera (2005) även kom att utnämna honom till hedersdoktor.

I början av 1950-talet flyttade Guerra som alltmer etablerad poet till Rom, där han inledde sin bländande karriär som filmmanusförfattare och kom att arbeta med de allra mest betydande regissörerna i sin generation. Särskilt tongivande blev hans samarbeten med Michelangelo Antonioni och Federico Fellini. Mindre känt är att han även medverkade på manus till kultfilmen Andy Warhol’s Frankenstein (1973).

Parallellt med filmkarriären verkade Guerra hela tiden som poet och författare. Bland hans mest etablerade verk finns exempelvis I Bu (1972), som han för ovanlighetens skull skrev på italienska och som framhävts som en vändpunkt i italiensk 1900-talspoesi, men dit hör även berättelserna i Stoftvinden (1978) och diktcykeln Honung (1981) där han fortsätter söka en litterär motsvarighet till den orala traditionen, samtidigt som tematiken om en återkomst till ens hemtrakter föregrep hans eget återvändande till sin barndoms Emilia Romagna.

1984 lämnade han Rom för gott och efter en kort period i födelsebyn bosatte sig Guerra i det medeltida Pennabilli, på en bergstopp i Montefeltro, bara några mil från Santarcangelo. Där byggde han upp ett konstnärligt mikrokosmos med trädgårdar, målningar, skulpturer och inskriptioner. Hans gränslösa kreativitet begränsade sig alltså inte till det skrivna ordet utan han ritade även hus och parker, designade interiörer och möbler, skapade eldstäder, fontäner, installationer och konst i mängder med olika material och tekniker – mycket av det kom också att ställas ut. Likaså var det hus han kom att bo i, Casa di Mandorle, med en trädgård bestående av tusentals mandelträd, egenhändigt ritat.

Guerras dikter och berättelser, men även hans filmmanus, har en sinnlig förmåga att ömsint dröja vid föremål, minnen, ljud och känslor, att finna ögonblicken av absolut närvaro. Den italienske författaren Italo Calvino har sagt om Guerra att i hans dikter finns det alltid berättelser och i hans berättelser finns det alltid poesi.

Under hösten 2013 utkommer en unik DVD-box, 3xTONINO, med tre filmer om och med Tonino Guerra, i regi av Andreas Kassel. I boxen ingår även böckerna Stoftvinden och Honung.

Länkar

» 3xTONINO
» Associazione Culturale Tonino Guerra
» Film Art Point – Tonino Guerra
» Internet Movie Database
» Svensk Filmdatabas

Lästips

Andreas Kassel, Den europeiska kinematografins sagoberättare (i Svenska Dagbladet 22/3 2012)
Andreas Kassel, Språket och vinden (i Lyrikvännen 2010:2)

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!