Foto: Sara Broos
Foto: Sara Broos

Christo Burman

Christo Burman (f. 1981) har sedan 2002 undervisat och forskat om film och närbesläktade områden vid ett flertal olika universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands. År 2010 disputerade han vid Umeå universitet med doktorsavhandlingen I teatralitetens brännvidd: Om Ingmar Bergmans filmkonst som behandlar teater och teatralitet i Bergmans filmer.

Christo Burman föddes in i en konstnärssläkt i Tallinn, Estland (dåvarande Sovjet), och det var också där som hans kärlek till filmmediet väcktes. I Sverige har han huvudsakligen varit bosatt och verksam i Umeå och Stockholm, där han kombinerat konstnärligt arbete inom film- och teaterområdet med film- och teaterkritik samt forskning i filmiskt berättande.

Burman har diplom från flera såväl teoretiska som praktiska filmutbildningar. Han har även översatt böcker från estniska, engelska och franska till svenska, arbetat på ett flertal filmfestivaler, verkat som biografmaskinist samt i olika sammanhang publicerat en mängd frilansartiklar och recensioner om huvudsakligen film. Burman driver sedan 2006 Atrium Förlag tillsammans med Jenny Berggren.

Länkar

» Aftonbladet
» Fria Tidningen
» Högskolan Dalarna
» Umeå universitet

Lästips

Christo Burman, ”Jag törstar efter bilder”: Bergman och konsten (i Ingmar Bergman mellan teori och praktik: Reflektioner av konstnärer och forskare, Uppsala universitet, 2019)
Christo Burman, Osynligheten tar vid där ruinerna slutar (i À Derrida x 13, Umeå universitet, 2005)
Christo Burman, På spaning efter den populärkulturelle Bergman: Om att vända på bilden av en filmskapare (i Kulturella Perspektiv 2010:4)
Christo Burman, Skyldig att förändras: Aspekter av Apokalypsen i Andrej Tarkovskijs tanke och filmkonst (i Aiolos 2021:70-71)

Böcker på Atrium Förlag

Ursäkta röran! Vi bygger om!