Titel: Fyra små tragedier
Författare: Aleksandr Pusjkin
Översättare: Lars Erik Blomqvist
Illustratör: Vladimir Favorskij
Originaltitel: Malenkije tragedii
Antal sidor: 128
Höjd: 19,8 cm
Bindning: Inbunden
ISBN: 978-91-86095-06-2
Utgivning: 2009-08
Genre: Dramatik

Författare

Fyra små tragedier

av Aleksandr Pusjkin

Aleksandr Pusjkin (1799-1837) är en nationalskald inom den ryska litteraturen. Fyra små tragedier innehåller fyra av hans mest kända dramatiska arbeten:

Den girige riddaren
Mozart och Salieri
Stengästen
Ett gästabud i pestens tid

Dramerna presenteras här med illustrationer av den legendariske ryske grafikern Vladimir Favorskij (1886-1964).

Översättaren Lars Erik Blomqvist skriver i förordet till boken:
”I sina ’Små tragedier’ framträder Aleksandr Pusjkin som en skarpsinnig psykolog. De lidelser, som han här tecknar, är så starka att de leder till brott, ja, till galenskap. Och en del forskare har till och med dragit linjer från ’Den girige riddaren’ till Dostojevskijs ’Ynglingen’, men också till ’Bröderna Karamazov’. /—/ Som dramatiker i Ryssland blir han en förnyare. /—/ Fast det enda av hans dramer som sattes upp under hans livstid var ’Mozart och Salieri’. Meningen var att ’Den girige riddaren’ skulle uruppföras på Alexandra-teaterns scen i Petersburg den 1 februari 1837. /—/ Men med anledning av Pusjkins oväntade död i duellen tre dagar tidigare fann myndigheterna dock säkrast att ställa in föreställningen. Man fruktade att hyllningarna till författaren skulle bli alltför högljudda.”

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!