Titel: Fyra marionettspel
Författare: Hjalmar Bergman
Antal sidor: 230
Höjd: 19 cm
Bindning: Häftad
ISBN: 978-91-976201-7-8
Utgivning: 2008-05
Genre: Dramatik

Författare

Fyra marionettspel

av Hjalmar Bergman

En dansande dödsarlekin och en diabolisk kasinodirektör rycker i trådarna till de fantasifulla dramer som Hjalmar Bergman skrev under första världskriget.

I denna volym samlas för första gången samtliga fyra marionettspel – Dödens arlekinEn skuggaHerr Sleeman kommer och Spelhuset – som trots sin experimentlusta länge hört till författarens mindre kända verk.

Professor emeritus Sverker R. Ek skriver i förordet till boken:
”Inspirationen till att ge sig i kast med nya dramatiska planer som Bergman kände efter framgången 1915 ledde till ett experimenterande med en ny dramaform – enaktarens koncentrerade konflikt och dialogens ofta lyriska stilkaraktär. Han anknyter därmed mer direkt till företrädare för det intima moderna dramat. På så sätt genomförde Bergman en djärv satsning på en symbolistisk verklighetsgestaltning bort från en snäv realistisk illusionsverkan eller historisk detaljrikedom. /—/ De fyra marionettspelen bildar alltså en relativt enhetlig grupp, avgränsad både från de mer traditionella skådespel Bergman skrev dessförinnan och senare. /—/ En successiv förskjutning sker mot en allt större förenkling och expressivitet. /—/ Men alla fyra marionettspelen präglas i första hand av Bergmans särart, hans komplexa människosyn och hans mörka livstolkning.”

De tre dramerna i originalsamlingen Marionettspel hör till klassikerna inom svensk 1900-talsdramatik. Det fjärde dramat, enaktaren Spelhuset, skrevs samtidigt som En skugga och var avsedd för marionettspelssamlingen. Först nu utkommer alla fyra dramerna i samma utgåva.

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!