Titel: Den bergtagna
Författare: Victoria Benedictsson
Antal sidor: 204
Höjd: 19 cm
Bindning: Danskt band
ISBN: 978-91-86095-28-4 (tidigare utgiven häftad med isbn 978-91-976201-5-4)
Utgivning: 2008-03 (nyutg. 2012-01)
Genre: Novell, dramatik

Författare

Den bergtagna

av Victoria Benedictsson

Victoria Benedictsson (1850-1888) efterlämnade vid sin död två utkast med titeln Den bergtagna – en novell och ett drama.

Historien om en oerfaren svenskas passionerade men ödesdigra möte med en berömd fransk konstnär i 1880-talets Paris speglar hennes eget livsöde och kärlekshistorien med den tongivande kritikern Georg Brandes.

Här presenteras båda utkasten, hämtade direkt från Benedictssons handskrifter, med kommentarer till manuskriptet samt en förteckning över Benedictssons verkanknutna fragment och anteckningar.

Professor emerita Birgitta Holm skriver i förordet till boken:
Den bergtagna hör till slutfasen av Victoria Benedictssons liv. De två utkasten, novellen och dramat, kom till parallellt och om båda gäller nog författarens ord att hon trodde det var de som skulle komma att leva längst efter henne. /—/ Den kvinnliga huvudpersonen är inte bara en kvinna bunden av tidens konventioner, hon är också av en sort som bara älskar en gång, som ger allt i kärleken. /—/ Erfarenhetsgrunden var Victoria Benedictssons möte med Georg Brandes – att rista ur det egna hjärtat vad det innebar att ge sig till en man. /—/ Hon upplevde sig ha förlorat sitt jag, som i dramat och novellen var hon en kvinna under inflytande, en bergtagen.”

I samband med sin död 1888 testamenterade Victoria Benedictsson sina efterlämnade skrifter till vännen och författarkollegan Axel Lundegård. Novellutkastet till Den bergtagna utgavs postumt i bearbetat skick i Samlade skrifter VII 1920, medan det påbörjade dramat avslutades av Lundegård själv och gavs ut med titeln Den bergtagna – en kärlekens tragedi, signerat både Ernst Ahlgren och Axel Lundegård 1890. En andra, av Lundegård omarbetad, upplaga utkom 1908.

Föreliggande utgåva innehåller för första gången både novellutkastet och dramautkastet i en samlad volym, med utgångspunkt i Benedictssons bevarade handskrifter. De största skillnaderna mot tidigare utgåvor står att finna i dramautkastet, där Lundegårds delaktighet skalats bort. Den språkliga skillnaden blir markant och resultatet ett utkast i sann bemärkelse, signerad en enda författare – Victoria Benedictsson.

Den 13 maj 2008 framfördes Victoria Benedictsson Den bergtagna för första gången med Benedictssons eget dramautkast som grund. Världspremiären ägde rum i form av en läsning på Dramaten med Reine Brynolfsson och Stina Ekblad i huvudrollerna. Läsningen åkte på turné i samarbete med Riksteatern på fyra platser under våren 2009: Skövde 24 februari, Gävle 16 april, Umeå 29 april och Lund 9 maj.

Pressmaterial

Ursäkta röran! Vi bygger om!