E.B. White
Foto: Britannica Student Encyclopædia

 Böcker på Atrium Förlag

Svanens trumpet