Frida Åslund
Foto: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

 Böcker på Atrium Förlag

Folke och Frida
Fridas nya värld